معنای گیمیفیکیشن در بازاریابی!

معنای گیمیفیکیشن در بازاریابی!

سامان
در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۹۸

معنای گیمیفیکیشن در بازار گیمیفیکیشن به معنای بازی وار سازی یا بازی انگاری است که در حیطه ی کسب و کار، به این معنی است که از تفکرات بازی گونه جهت نمایش هویت و ماهیت کسب و کار و معرفی خدمات و محصولات استفاده شود . گیمیفیکیشن کانسپتی است که از گذشته تا کنون وجود داشته و در چند سال اخیر با هدف جذب مخاطب بیشتر توسط کسب و کارها، پیشرفت خیلی زیادی داشته به صورتی که که جنبه ی آکادمیک و منسجم به خود گرفته است. مفهوم اصلی بازی انگاری یا گیمیفیکیشن در کسب و کار و تبلیغات استفاده از انگیزه های طبیعی مخاطبان (بازی و تفریح) جهت جذب آنها و ...

ادامه مطلب