معنای گیمیفیکیشن در بازاریابی!

معنای گیمیفیکیشن در بازاریابی!

سامان
در تاریخ 14 مهر 1398

معنای گیمیفیکیشن در بازار گیمیفیکیشن به معنای بازی وار سازی یا بازی انگاری است که در حیطه ی کسب و کار، به این معنی است که از تفکرات بازی گونه جهت نمایش هویت و ماهیت کسب و کار و معرفی خدمات و محصولات استفاده شود . گیمیفیکیشن کانسپتی است که از گذشته تا کنون وجود داشته و در چند سال اخیر با هدف جذب مخاطب بیشتر توسط کسب و کارها، پیشرفت خیلی زیادی داشته به صورتی که که جنبه ی آکادمیک و منسجم به خود گرفته است. مفهوم اصلی بازی انگاری یا گیمیفیکیشن در کسب و کار و تبلیغات استفاده از انگیزه های طبیعی مخاطبان (بازی و تفریح) جهت جذب آنها و ...

ادامه مطلب