کلاه نقاب دار و آموزش بافت آن

کلاه نقاب دار و آموزش بافت آن

سامان
در تاریخ ۶ آبان ۱۳۹۸

کلاه نقاب دار و آموزش بافت دو مدل از آنها این روزها پاییز شروع شده است و با خود سرما را آورده است. در روز های سرد و بارانی داشتن یک کلاه گرم بسیار خوشحال کننده است. شاید مدل یا رنگ خاصی برای کلاه در ذهن خود داشته باشید، پس اگر بتوانید آن را خورتان درست کنید که از آن بهتر است! هم از لحاظ هزینه صرفه جویی کرده اید هم کلاهی مخصوص خودتان خواهید داشت. بعد از یاد گرفتن بافت کلاه نقاب دار می توانید برای دوستان یا آشنایان خود به عنوان هدیه برای آنها ببافید. یا اگر بخواهید می توانید تعدادی از آنها را ببافید و آنها را به ...

ادامه مطلب