برای داشتن کسب و کار موفق این اشتباهات را نکنید!

برای داشتن کسب و کار موفق این اشتباهات را نکنید!

سامان
در تاریخ ۵ مهر ۱۳۹۸

کسب و کار موفق  کسب و کار موفق  برای همه ی ما  در یک دوره ی زمانی پیش آمده که در مورد شروع یک کسب و کار جدید خودمان فکر کنیم!  رئیس خود بودن هم می تواند چیز فوق العاده ای باشد ، ولی به خاطر داشته باشید که راه انداختن یک کسب و کار تازه و جدید خیلی چالش برانگیز و ریسکی است: بر طبق گزارش اخیر SBA، تقریباً 50 درصد از کلیه ی کسب و کارهای کوچک در مدت 5 سال شکست خواهند خورد. مدیریت راه اندازی ممکن است مثل یک میدان مین عمل کند ، به خصوص زمانی که چالش های کارآفرینی به تصمیم گیری شما مرتبط می شود و ...

ادامه مطلب