پولتان را در تبلیغات عاقلانه صرف کنید!

پولتان را در تبلیغات عاقلانه صرف کنید!

آفرنگ پدیده هنر
در تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۹۶

هر زیرساختی که برای فروش آنلاین استفاده می شود،‌ یک ارزش متفاوت به شما ارائه می کند. این شما هستید که باید تجزیه و تحلیل کنید که روی کدام خروجی ها باید زمان و پول بیشتری را سرمایه گذاری کنید و این که کدام یک از آنان موارد ضروری نیستند. بعضی از زیرساخت هایی که واقعا برای یک شرکت خوب کار می کنند، به هیچ وجه نتایجی برای دیگران ندارند. این برای برند شما بسیار خاص است و باید بودجه بندی تان را بر اساس آن انجام دهید. تعیین آنچه که هر زیرساخت برای اقدامات تبلیغاتی خاص شما انجام می دهد، باید پایه ای برای تصمیماتی باشد که درباره ی ...

ادامه مطلب