تاثیر رنگ ها در کارت های ویزیت

تاثیر رنگ ها در کارت های ویزیت

آفرنگ پدیده هنر
در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۶

قصد داریم در این مقاله به موضوع روانشناسی رنگ ها در پدیده های تبلیغاتی بپردازیم. این مقاله درمورد رنگ بندی کارت های ویزیت می باشد. کارت های ویزیت ابزارهای تبلیغاتی کوچکی می باشند که تنها برای بیان موضوع اصلی یک کسب و کار و راه های ارتباطی آنها سفارش داده می شوند.

ادامه مطلب