این اشتباهات را هنگام چاپ بروشور مرتکب نشوید!

این اشتباهات را هنگام چاپ بروشور مرتکب نشوید!

سامان
در تاریخ 27 شهریور 1398

چاپ بروشور چاپ بروشور جهانی که در حال حاضر در آن زندگی می­کنیم، پر از تبلیغات و بازاریابی­های دیجیتال شده است و این گونه به نظر می آید که همه ما به زودی در باتلاق زندگی دیجیتال غرق می­شویم. به همین خاطر عادی است چنان چه خیلی از افراد و صاحبان کسب و کارها این گونه تصور کنند که دیر یا زود بایستی روش­های سنتی و به بیان دیگر روش­های فیزیکی تبلیغات را به طور کامل کنار گذاشته و به تبلیغات دیجیتال روی بیاورند  ولی با تمام این تفاصیل،  تجربه چند سال گذشته نشان داده که حقیقت چیز دیگری است. خیلی از کسب و کارهای موفق ثابت کردند با استفاده از شیوه های ...

ادامه مطلب