هدایای تبلیغاتی الکترونیکی جدید

هدایای تبلیغاتی الکترونیکی جدید

آفرنگ پدیده هنر
در تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۶

باتوجه به اینکه هدایای تبلیغاتی جزو لاینفک این حوزه بشمار میروند و بیشتر تاثیر را در ذهن مخاطب ایجاد می کنند باید در نظر داشته که استفاده از هدایای تبلیغاتی باید با تغییرات سلیقه و اشتیاق مردم صورت بگیرد از این رو که هر هدیه تبلیغاتی مخاطب نخواهد داشت و باید سعی کرد محصولی را بعنوان هدیه تبلیغاتی انتخاب کرد که صرف اینکه هزینه مناسبی داشته باشد، باعث ایجاد انگیزه و اشتیاق در مخاطب نیز گردد. این جمله معروف که " هر تمام اجناس تبلیغاتی، اجناسی بی کیفیت یا دسته سومی هستند " را حتما شنیده اید، این یک فرهنگ غلط و قدیمی در انتخاب هدایای تبلیغاتی بوده و بعضا هم ...

ادامه مطلب