نقش یک طراحی اصولی در تبلیغات

نقش یک طراحی اصولی در تبلیغات

آفرنگ پدیده هنر
در تاریخ 8 آبان 1396

تبلیغات همواره جزء جدایی ناپذیر یک کسب و کار می باشد. یک واحد تجاری بدون تبلیغات محکوم به فنا است. مدیران واحدهای تجاری همواره علاقه مند به افزایش فروش خود می باشند. بدون داشتن یک طرح اصولی برای تبلیغات نمی توان در بازارهای رقابتی بین المللی موفق گشت. یک طرح اصولی دارای چند پارامتر مختلف می باشد که ماقصد داریم در این مطلب به برخی از نکات آن بپردازیم.

ادامه مطلب