سفارش بج سینه و تندیس های تبلیغاتی

سفارش بج سینه و تندیس های تبلیغاتی

آفرنگ پدیده هنر
در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۶

بارها مشاهده فرموده اید که در همایش ها و تجلیل ها از افراد قدردانی می شود. در این مراسم ها لوح ها و تندیس هایی را به پاس خدماتی به افرادی خاص هدیه می دهند.

ادامه مطلب