ست و جعبه پذیرایی

ست و جعبه پذیرایی

آفرنگ پدیده هنر
در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۶

حتما زمانی که به یک شرکت مراجعه می نمایید با جعبه های چوبی تنقلات روبه رو شده اید. این جعبه ها بسیار زیبا و شکیل می باشند و از آنها برای پذیرایی از مهمان استفاده می شود. معمولا این ابزارالات کمتر مورد توجه قرار می گیرد.

ادامه مطلب