ست و جعبه پذیرایی

ست و جعبه پذیرایی

آفرنگ پدیده هنر
در تاریخ 12 اسفند 1396

حتما زمانی که به یک شرکت مراجعه می نمایید با جعبه های چوبی تنقلات روبه رو شده اید. این جعبه ها بسیار زیبا و شکیل می باشند و از آنها برای پذیرایی از مهمان استفاده می شود. معمولا این ابزارالات کمتر مورد توجه قرار می گیرد.

ادامه مطلب