تاثیر رنگ ها در کارت های ویزیت

تاثیر رنگ ها در کارت های ویزیت

آفرنگ پدیده هنر
در تاریخ 24 بهمن 1396

قصد داریم در این مقاله به موضوع روانشناسی رنگ ها در پدیده های تبلیغاتی بپردازیم. این مقاله درمورد رنگ بندی کارت های ویزیت می باشد. کارت های ویزیت ابزارهای تبلیغاتی کوچکی می باشند که تنها برای بیان موضوع اصلی یک کسب و کار و راه های ارتباطی آنها سفارش داده می شوند.

ادامه مطلب