راهکار و اصول طراحی پوستر تبلیغاتی

راهکار و اصول طراحی پوستر تبلیغاتی

آفرنگ پدیده هنر
در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۹۶

پوسترها از دیگر ابزارهای تبلیغاتی دنیای امروزی می باشد. پوستر یک وسیله ارتباط جمعی و انتقال اطلاعات بوده که اگر تاریخچه ی آن را بررسی نماییم به اواخر قرن نوزدهم میلادی می رسیم. در آن زمان مردم بیشتر از روش چاپ برجسته و با استفاده از جوهر مشکی اقدام به تهیه پوستر می نمودند. بعد از ابداع روش چاپ سنگی، پای تصاویر به داخل پوسترها باز گردید.

ادامه مطلب