تی‌شرت یقه‌دار آستین بلند

تی‌شرت یقه‌دار آستین بلند

آفرنگ پدیده هنر
در تاریخ ۵ مهر ۱۳۹۵

برای روزهای غیرقابل پیش‌بینی که در آنها، یک لحظه هوا گرم و چند دقیقه بعد، خنک می‌شود، تی‌شرت یقه‌دار آستین بلند مناسب است. با افزایش گرما، تنها کافی است آستین‌ها را بالا بزنید و یا (درصورت خنک شدن،) آنها را پایین آورید تا بازوهایتان گرم و راحت باشند.

ادامه مطلب