سالنامه و سررسید ۹۶ نیک

سالنامه و سررسید ۹۶ نیک

آفرنگ پدیده هنر
در تاریخ ۸ دی ۱۳۹۵

عرضه سالنامه و سررسید اروپایی طرح نیک، سالنامه ای متفاوت و خاص، در طراحی سالنامه نیک اولین موضوع سادگی و در عین حال خاص بودن به لحاظ طراحی و جنس مورد نظر قرار گرفته است. با توجه به سایز اروپایی این سالنامه که در قطع اروپایی عرضه میگردد نسبت به سایز وزیری ، خشتی و رقعی بسیار پرطرفدار تر و امروزی تر می باشد.

ادامه مطلب