بازاریابی انسانی

بازاریابی انسانی

آفرنگ پدیده هنر
در تاریخ ۲ آبان ۱۳۹۶

اشتباه نکنید، منظور ما دست فروش های درون مترو نیستند بلکه مدیران فروش می باشند که با ایجاد غرفه های سیار در ایستگاه های مترو اقدام به معرفی محصول می کنند. ارائه این خدمات باید بصورت رایگان باشد. اگرچه در وهله اول این نوع تبلیغات هزینه بر تلقی می شود اما در آینده اثرات بسیار زیادی در افزایش حقوق معنوی واحد تجاری دارد. در دنیای امروز برندینگ حرف اول را می زند.

ادامه مطلب