۳ دلیلی که ثابت میکند سئو مهم است (‌قسمت 3 )

۳ دلیلی که ثابت میکند سئو مهم است (‌قسمت 3 )

آفرنگ پدیده هنر
در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۹۶

با تعیین اینکه آیا محتوای موجود به منظور اطمینان کاربر منطبق است، شروع کنید. 1-اگر نتایج جستجو کلمات کلیدی مورد نظرتان عمدتا دوره و تدریس مفهوم را تعریف کند، وب سایت شما تنها یک صفحه محصول را ارائه  می دهد، شما علامت هدف مورد نظر کاربر را از دست داده اید. این صفحه باید به روز شود تا هدف درست را مد نظر قرار دهد یا  باید محتویات جدید برای هدف گیری درست ایجاد شود. 2-سپس، محتوا را در مقایسه با سایر مطالب بررسی کنید. بینش های جدید ممکن است نشان دهند که دیدگاه و بینش شما از محتوای مرحله اول زیاد می باشد، اما چیزی نیست که واقعا درمورد انتظارات مخاطب ...

ادامه مطلب