لزوم بازاریابی اینترنتی در کسب و کارهای زنجیره ای

تغییر، تحول و نوآوری در ابعاد مختلف زندگی همواره جزء جدائی ناپذیر نظام هستی بوده است. این نوآوری ها و پدیده های نوین تمام جنبه های زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده اند. دنیای کسب و کار و اقتصاد نیز جزئی از زندگی بشر می باشد و از موج نوآوری و تغییر در امان نمانده است. شاید به جرأت بتوان گفت زمینه هایی که بیشترین تأثیر پذیری را از تغییر و نوآوری داشته اند، در حوزه کسب و کار و اقتصاد قرار دارند.

لزوم بازاریابی اینترنتی در کسب و کارهای زنجیره ای

نوآوری و تغییر در بخش کسب و کار از آن جهت حائز اهمیت است که سازمان ها به عنوان بنگاه های اقتصادی، به لحاظ در اختیار داشتن نیروی کار، تأمین مواد اولیه و انجام فعالیت های تولیدی، چرخ های صنعت و خدمات را به گردش در می آورند. بنگاه ها و شرکت های موجود در بخش های مختلف اقتصاد هر کشور و حتی در سطح جهانی برای کسب منابع محدود، حفظ و افزایش سهم بازار خود از نوآوری های جدید استفاده می کنند.

آفرنگ پدیده هنر
در تاریخ 28 مهر 1396
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هشت + 17 =